Program „Czyste Powietrze”

wiatraki i panele na polanie

Program „Czyste Powietrze” to inicjatywa rządowa, której głównym celem jest poprawa jakości powietrza w Polsce, poprzez dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy. Program ten jest odpowiedzią na problem smogu, który jest szczególnie odczuwalny w sezonie grzewczym. Dofinansowanie może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny.

 

Kto może skorzystać z programu „Czyste powietrze”?

Program „Czyste powietrze” jest skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. To oznacza, że zarówno osoby prywatne, jak i wspólnoty mieszkaniowe mogą skorzystać z dofinansowania. Ważne jest, aby budynek, który ma być poddany termomodernizacji, spełniał określone kryteria – między innymi musi być to budynek jednorodzinny. Program nie obejmuje budynków wielorodzinnych, budynków użyteczności publicznej czy budynków gospodarczych. W przypadku wspólnot mieszkaniowych, dofinansowanie dotyczy tylko tych lokali, które mają wyodrębnioną księgę wieczystą.